Important pentru elevi

nov. 18 2022

ORDONANTA DE URGENTA Nr.159
pentru modificarea si completarea art. 84

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

   Avand in vedere faptul ca dreptul la educatie este consacrat in Constitutia Romaniei si tinand cont de faptul ca actuala reglementare a art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este suficient de precisa si previzibila si, prin urmare, nu poate sa ofere securitate juridica destinatarilor sai, beneficiarii dreptului la educatie,
   in conditiile in care un numar mare de elevi se afla in situatia de a fi scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu si foarte multi dintre acestia nu au posibilitati materiale pentru a sustine deplasarea de la domiciliu la unitatea de invatamant,
   intrucat cadrul legal in vigoare trebuie sa contina garantii suficiente pentru ca dreptul la educatie sa fie asigurat in conditii de echitate si stiind ca in lipsa adoptarii prezentei ordonante de urgenta dreptul la educatie nu ar putea fi exercitat in mod echitabil, foarte multi dintre acestia neputand sa se deplaseze la unitatea de invatamant,
   luand in considerare faptul ca anul scolar 2022-2023 a inceput si masura decontarii cheltuielilor de transport este esentiala in desfasurarea procesului de educatie in conditii echitabile,
   avand in vedere faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar genera, pe de o parte, afectarea iremediabila a dreptului la educatie al elevilor care sunt scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu si, pe de alta parte, ar genera imposibilitatea organizarii in mod adecvat a procesului de scolarizare,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Articol unic. – Articolul 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Alineatele (13), (14), (17) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:   (13) Elevilor care sunt scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu li se asigura o suma forfetara lunara pentru cheltuielile de transport, in functie de distanta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care sunt scolarizati, dus-intors, pe durata cursurilor scolare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant in care sunt scolarizati. Elevii beneficiaza de plata in avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetara este neimpozabila si nu este luata in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea bursei de studiu si/sau a bursei de ajutor social.
   (14) Elevilor care sunt cazati la internat sau in gazda in localitatea unde studiaza li se asigura decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care studiaza si localitatea de domiciliu, astfel:
   a) contravaloarea a 4 calatorii dus-intors/luna, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
   b) contravaloarea unei calatorii dus-intors efectuate in perioada fiecarei sarbatori legale, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
   c) suma decontata pentru facilitatile prevazute la lit. a) si b) este neimpozabila si nu este luata in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea bursei de studiu si/sau a bursei de ajutor social, precum si pentru alte beneficii sociale.

   ………………………………………………………………………….
   (17) Pentru facilitatile de transport acordate elevilor, prevazute la alin. (13), se asigura o suma forfetara lunara de 60 de lei/luna, pentru distanta de pana la 3 km. Pentru distantele ce depasesc 3 km, suma de 60 de lei/luna se suplimenteaza cu 6 lei/luna, pentru fiecare kilometru.
   (18) In cazul in care costul transportului este mai mare decat suma forfetara prevazuta la alin. (17), aceasta poate fi majorata cu pana la 100%, dar nu mai mult decat contravaloarea documentelor de transport prezentate de catre elevii care solicita suplimentarea sumei forfetare. In acest caz, sumele se deconteaza pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. In situatia in care suma forfetara lunara majorata cu 100% nu acopera cheltuielile lunare de transport pe baza de abonament/pachet de bilete, diferenta poate fi decontata din bugetele judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti.
   2. Alineatele (15) si (16) se abroga.
   3. Dupa alineatul (110) se introduc doua noi alineate, alin. (111) si (112), cu urmatorul cuprins:

   (111) Cuantumul sumei forfetare stabilit la alin. (17) poate fi majorat prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei.
   (112) Modalitatea de acordare si de decontare a sumelor forfetare, pentru elevii care sunt scolarizati in alta localitate decat localitatea de domiciliu, se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCA