Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.siletina.ro.
Condiţii generale pentru utilizarea site-ului
SC Siletina Impex  SRL şi-a deschis site-ul www.siletina.ro pentru a-şi informa călătorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos(CONDIŢII GENERALE) precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcurgeţi şi utilizati, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevaleaza asupra oricărei alte întelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SC Siletina Impex SRL.
Drepturi de proprietate intelectuala
Drepturi de autor
SC Siletina Impex SRL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC Siletina Impex SRL.
Textele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozitiile  legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat care sunt reproduse acolo autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea  intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţial sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fară să se fi obţinut în prealabil autorizaţia(înscris), de la SC Siletina Impex SRL, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Depturi de marcă
Numele Siletina, logo-ul Siletina, precum şi serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către SC Siletina Impex SRL.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la SC Siletina Impex SRL constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Informaţii despre produse şi servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor SC Siletina Impex SRL.
SC Siletina Impex SRL işi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, in orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificarile sa presupună responsabilitatea SC Siletina Impex SRL.
www.siletina.ro este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la orarele de circulaţie, traseele liniilor de transport în comun, tarife, serviciile firmei, modificări de ultimă oră în transportul urban şi suburban precum şi posibilitatea de a interactiva cu noi online.
Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.siletina.ro necesită o autorizatie prealabila în scris de la SC Siletina Impex SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului SC Siletina Impex SRL. SC Siletina Impex SRL nu poate fi , în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.siletina.ro şi nu este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
Limitarea responsabilităţii
Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC Siletina Impex SRL, nu va putea fi responsabilă pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudicul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.
Informaţiile site-ului corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SC Siletina Impex SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi site-ul.
Drept aplicabil
Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.
Actualizarea condiţiilor generale
SC Siletina Impex SRL işi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza  în orice moment accesul la site precum si Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrică  pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.