Comunicat elevi/părinți

sept. 23 2020

Stimați elevi și părinți!

Eliberarea legitimațiilor de călătorie pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile articolului 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,  se va face începând cu data de 25.09.2020 între orele 06:00–12:00 în Târgu Mureș, Strada Budiului, nr. 95,97 – AUTOGARA SILETINA.

  • Solicitarea eliberării legitimației de călătorie, pentru elevii sub 16 ani se va face de către părinte sau tutorele legal al elevului.
  • Solicitarea eliberării legitimației pentru elevii care au peste 16 ani, se va face de către elev.

Acte necesare pentru eliberarea legitimației

Carte de identitate elev/părinte(pentru elevii sub 16 ani)

Adeverința de la unitatea de învățământ.

Adeverința de la unitatea de învățământ trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente(Hotărârea nr. 435 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin H.G. nr. 42/2017, Capitolul II, art.6) :

  1. calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt,
  2. traseul de la unitatea de învãţãmânt la localitatea de domiciliu,
  3. dreptul elevului de a beneficia de transport gratuit în conformitate cu prevederile articolului 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Pentru orice nelămurire ne puteți contacta pe adresa de email office@siletina.ro sau la numărul de telefon 0790 989 999.
  

Abonamente pentru elevi

sept. 21 2020

ÎN CURSUL ZILEI DE 22.09.2020, VOM AFIȘA PROGRAMUL ELIBERĂRII ABONAMENTELOR!

EXTRAS DIN: HOTÃRÂRE Nr.435
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport

al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice

privind acordarea facilitãţilor de transport intern feroviar şi cu metroul

 pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 42/2017

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 70 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor mãsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de rãspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificãrile ulterioare,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezenta hotãrâre reglementeazã procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurãrii deplasãrii elevilor prin:
   a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
   b) serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat;
   c) transportul rutier interjudeţean;
   d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

Capitolul I
…………….

Capitolul II
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor

 care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

   Art. 5. – Pentru asigurarea gratuitãţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii din învãţãmântul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altã localitate faţã de unitatea de învãţãmânt, depun la începutul fiecãrui semestru la secretariatul unitãţii de învãţãmânt o cerere prin care solicitã eliberarea adeverinţei care atestã calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt, în vederea deplasãrii cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolarã.
   Art. 6. – Unitatea de învãţãmânt elibereazã elevului care a depus cererea prevãzutã la art. 5 o adeverinţã care atestã calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt, traseul de la unitatea de învãţãmânt la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
   Art. 7. – (1) În baza adeverinţei prevãzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval elibereazã documentul de cãlãtorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevãzut în adeverinţa eliberatã de unitatea de învãţãmânt.
   (2) O copie a documentului de cãlãtorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulã elevul se depune de cãtre elev/pãrinte/tutore la unitatea de învãţãmânt.
   Art. 8. – (1) Fiecare unitate de învãţãmânt transmite consiliului judeţean pânã cel mai târziu la data de 5 a lunii urmãtoare, pentru luna trecutã, o situaţie cu suma cuvenitã pentru deplasarea elevilor care beneficiazã de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel judeţean, însoţitã de prezenţa la cursuri şi numele operatorului de transport.
   (2) Situaţia prevãzutã la alin. (1) se centralizeazã la nivelul consiliului judeţean, pe fiecare unitate de învãţãmânt.
  

Autobuz suplimentar.

sept. 15 2020

Stimați călători!

Din data de 16.09.2020 în timpul școlii, va pleca suplimentar un autobuz la orele 07:07 din stația ,,Băile Sângeorgiu de Mureș” la Târgu Mureș(Autogara Siletina).

Modificare stații

sept. 02 2020

Stimați călători!

Începând cu data de 7 septembrie 2020,  traseul Târgu Mureș – Sângeorgiu de Mureș – Selgros – Ernei va circula pe următorul traseu:

  • Plecare din  Autogara Siletina(Budiului 95,97) – Stația de autobuz interurban KAUFLAND – restul stațiilor din traseu nemodificat.
  • La retur mașina va circula pe traseul normal cu ultimele două stații: Stația de autobuz interurban Kaufland – Autogara Siletina.

Menționăm că stațiile de autobuz Trecătorul și  Gara CFR, pe tur respectiv pe retur nu vor mai fi deservite de acest traseu, precum nici stația de autobuz Bega nr.2(Transport Local).

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Important!

aug. 29 2020

Din data de 01 septembrie 2020, traseul județean Tg. Mureș – Sg. de Mureș – Selgros- Ernei va circula din Autogara Siletina(Budiului 95,97 Tg. Mureș) pe traseul: Autogară – Autogara Transport Loc stația de autobuz de pe pod(fără a intra în incinta autogării) – restul traseului nemodificat. Din data de 07 septembrie 2020 traseul va fi modificat, respectiv autobuzele nu vor mai deservi stația de autobuz din Str.Bega nr. 2(Transport Local). Vom reveni cu detalii.

Pe sensul de circulație Ernei – Sg. de Mureș – Tg. Mureș, autobuzele vor circula pe același traseu însă cu ultima stație de autobuz Gara CFR de unde va circula direct în  Autogara Siletina.

Autogara Siletina

aug. 24 2020

Din data de 01 septembrie 2020 plecările/sosirile curselor de pe traseele județene, deservite de către societatea noastră vor avea loc din Autogara Siletina. Autogara se află pe Strada Budiului Nr. 95,97.

Telefon autogară 0790 98 99 99

Vom reveni cu informații, care privesc eventuale modificări de traseu.