Model adeverință elev

sept. 30 2020

ANTETUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. înregistrare …………………………..

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, se adeverește că elevul(a) ………………………………………………..

Este înscris în clasa ……   nr. matricol ……………..învățământ……………., curs zi, specializarea ………………………………………. an școlar 2020-2021.

Prezenta adeverință s-a eliberat la cererea susnumitului(ei) spre a-i servi la eliberarea legitimației de călătorie pentru elevi care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu conform HG. Nr. 435 din 28.05.2020.

Elevul(a)  se deplasează pe ruta: …………………….. – Târgu Mureș.

DIRECTOR, ……………….